Logo

Foto
Včelky
Foto
Motýlci
Foto
Berušky
Mateřská škola speciální

O školce

Mezi nás může přijít dítě, které má níže uvedené postižení :

 • smyslovou vadu (sluchu, zraku)
 • tělesnou vadu, vadu řeči
 • psychomotorickou retardaci, mentální retardaci
 • zdravotní oslabení
 • epileptické záchvaty
Foto

Nabízíme

 • hru, výchovu a vzdělávání v rodinném typu MŠ
 • kvalifikovaný personál – učitelé MŠ se spec.pedagogickým vzděláním
 • provoz MŠ od 6,30 hod do 16,00 hod
 • logopedickou péči, diagnostiku, speciální cvičení, individualizaci výchovy
 • alternativnost výchovných programů, variabilnost výchovných postupů
 • propojenost MŠ a rodiny (akceptujeme běžný život s jeho rituály – slavnosti, besídky,…)
 • průběžné přijímání dětí

Naše přidaná hodnota

 • jsme otevřenou MŠ
 • spolupracujeme s odborníky – PPP, SPC, odborná pracoviště v Praze, která nám poskytují metodickou pomoc
 • chodíme do divadla, kina, jezdíme na výlety
 • loučíme se se školáky formou zahradní slavnosti
 • jezdíme na týdenní pobyty na hory (v zimě i před létem
 
 

Mateřská škola má 3 třídy, do kterých je zapsáno 12 - 13 dětí. Nikdy není překročena kapacita mateřské školy. Pokud je překročen počet dětí daný Vyhláškou, žádá ředitelka školy zřizovatele, KÚ Středočeského kraje – OŠMS, o výjimku.

Třídy jsou označeny barvou: VČELKY (červená), MOTÝLCI (modrá), BERUŠKY (žlutá)

 • Všechny třídy jsou věkově smíšené. Ve všech třídách jsou děti s různým postižením.
 • Snahou je, aby všechny děti prošly hlavně modrou třídou (děti předškolní a děti OŠD).
 • Přestup dítěte je vždy konzultován se zákon. zástupcem a pokud je to možné, vyhoví se jeho přání.

Ve všech třídách se pracuje hlavně formou individuálního přístupu, na základě ind. plánů, které jsou v průběhu měsíce října konzultovány se zákon.zástupci.


Foto


 

Základní informace o školce

Oficiální název školy : Mateřská škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace
Šmilovského 543, Mladá Boleslav
Zřizovatel : Středočeský kraj
Právní forma : příspěvková organizace
Adresa : Šmilovského 543, 293 01Mladá Boleslav
IČO školy : 70838143
Datová schránka:   4y6x8jc
ŠVP : ---
Telefon MŠ : 326 321 671 (i fax), 602 613 634
Internetové stránky
E-mail
:
:
www.ms-pastelka.cz
specms@seznam.cz
Ředitelka školy
Zástupce ředitele
:
:
Jiřina Macháčová
Tereza Tomková
Obsazenost
(údaje k 3.září 2018)
: Počet tříd školy:  3 ; Počet žáků:  37
Počet pedagogů: 6 učitelek + 2 ped.asistentky
Organizace MŠ : provozní doba zařízení 6:30 - 16:00 hodin