Logo

Třídy informují

Foto
Včelky
Foto
Motýlci
Foto
Berušky
Mateřská škola speciální
Foto
Foto Foto Foto
Pastelka
Sluníčko

O školce

Mateřská škola má 3 třídy, do kterých je zapsáno 12 - 13 dětí. Nikdy není překročena kapacita mateřské školy. Pokud je překročen počet dětí daný Vyhláškou, žádá ředitelka školy zřizovatele, KÚ Středočeského kraje – OŠMS, o výjimku.

Třídy jsou označeny barvou: VČELKY (červená), MOTÝLCI (modrá), BERUŠKY (žlutá)

  • Všechny třídy jsou věkově smíšené. Ve všech třídách jsou děti s různým postižením.
  • Snahou je, aby všechny děti prošly hlavně modrou třídou (děti předškolní a děti OŠD).
  • Přestup dítěte je vždy konzultován se zákon. zástupcem a pokud je to možné, vyhoví se jeho přání.

Ve všech třídách se pracuje hlavně formou individuálního přístupu, na základě ind. plánů, které jsou v průběhu měsíce října konzultovány se zákon.zástupci.


Foto


 

Základní informace o školce

Oficiální název školy : Mateřská škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace
Šmilovského 543, Mladá Boleslav
Zřizovatel : Středočeský kraj
Právní forma : příspěvková organizace
Adresa : Šmilovského 543, 293 01Mladá Boleslav
IČO školy : 70838143
Datová schránka:   4y6x8jc
ŠVP : ---
Telefon MŠ : 326 321 671 (i fax), 602 613 634
Internetové stránky
E-mail
:
:
www.ms-pastelka.cz
specms@seznam.cz
Ředitelka školy
Zástupce ředitele
:
:
Jiřina Macháčová
Tereza Tomková
Obsazenost
(údaje k 3.září 2018)
: Počet tříd školy:  3 ; Počet žáků:  37
Počet pedagogů: 6 učitelek + 2 ped.asistentky
Organizace MŠ : provozní doba zařízení 6:30 - 16:00 hodin