Mateřská škola Mladá Boleslav
Šmilovského 543, 293 01 Mladá Boleslav

Foto
Foto Foto Foto Foto Foto

Naše třídy

Mateřská škola má 3 třídy, do kterých je zapsáno maximálně 14 dětí.

  • Všechny třídy jsou věkově smíšené.
  • Ve všech třídách jsou děti s různým postižením.

Červená třída

Paní učitelky:
Mgr. Michaela Bezuchová
(ředitelka)

Bc. Tereza Tomková
(zástupkyně ředitelky)

Asistentka pedagoga:
Regina Čermáková

Modrá třída

Paní učitelky:
Bc. Lucie Svobodová DiS.
Anežka Šťastná

Asistentka pedagoga:
Iveta Bártová

Žlutá třída

Paní učitelky:
Pavlína Blechová
Mgr. Martina Provazníková

REŽIM DNE
06:30 - 08:00 příchod dětí, hra dětí, SC
08:00 - 08:35 ranní cvičení
08:35 - 09:00   hygiena, svačina
09:00 - 11:30 řízená činnost, hry, pobyt venku
11:30 - 12:15 hygiena, oběd
12:15 - 14:00 klidová činnost, IP, logopedie, diagnostika    
14:00 - 14:30 TV chvilky, hygiena, odpolední svačina
14:30 - 16:00 hry, IP, pobyt na školní zahradě