Logo

Třídy informují

Foto
Včelky
Foto
Motýlci
Foto
Berušky
Mateřská škola speciální
Foto
Foto Foto Foto
Pastelka
Sluníčko

Naše třídy

Mateřská škola má 3 třídy, do kterých je zapsáno 12 – 14 dětí.

  • Všechny třídy jsou věkově smíšené. Ve všech třídách jsou děti s různým postižením.
  • Snahou je, aby všechny děti prošly hlavně modrou třídou (děti předškolní a děti OŠD).
  • Přestup dítěte je vždy konzultován se zákon. zástupcem a pokud je to možné, vyhoví se jeho přání.
Foto

Včelky

Paní učitelky:
Tereza Tomková (zástupce ředitele)
Denisa Sasková

pedagog. asistent - Regina Čermáková

 
 

 

Foto

Motýlci

Paní učitelky:
Ludmila Burianová

Pavlína Švajdová

pedagog.asistent - Vladimíra Pěnkavová
 

 
 

 

 

Foto

Berušky

Paní učitelky:
Jiřina Macháčová (ředitelka MŠ)
Pavlína Blechová