Logo

Třídy informují

Foto
Včelky
Foto
Motýlci
Foto
Berušky
Mateřská škola speciální
Foto
Foto Foto Foto
Pastelka
Sluníčko

Mateřská škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace
sídlo : Šmilovského 543, Mladá Boleslav

Naše mateřská škola je tu pro vaše děti, které mají různý handicap a jsou ve věku zpravidla od 3-7 let.

Jsme jedinou mateřskou školou tohoto typu na okrese Ml.Boleslav. Dojíždějí k nám děti z různých míst okresu.


Mezi nás může přijít dítě, které má níže uvedené postižení :

 • smyslovou vadu (sluchu, zraku)
 • tělesnou vadu, vadu řeči
 • psychomotorickou retardaci, mentální retardaci
 • zdravotní oslabení
 • epileptické záchvaty
Foto

 

Naším cílem je

chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama sebou a právě taková má být akceptována.

Rády bychom, aby z dětí vyrostli slušní lidé.

Chceme, aby tito lidé uměli pozdravit, poděkovat, omluvit se, pomoci, podívat se zpříma do očí, byli samostatní, neutíkali před zodpovědností. To nám připadá podstatné.

 

Nabízíme

 • hru, výchovu a vzdělávání v rodinném typu MŠ
 • kvalifikovaný personál – učitelé MŠ se spec.pedagogickým vzděláním
 • provoz MŠ od 6,30 hod do 16,00 hod
 • logopedickou péči, diagnostiku, speciální cvičení, individualizaci výchovy
 • alternativnost výchovných programů, variabilnost výchovných postupů
 • propojenost MŠ a rodiny (akceptujeme běžný život s jeho rituály – slavnosti, besídky,…)
 • průběžné přijímání dětí

Foto

 • jsme otevřenou MŠ
 • spolupracujeme s odborníky – PPP, SPC, odborná pracoviště v Praze, která nám poskytují metodickou pomoc
 • chodíme do divadla, kina, jezdíme na výlety
 • loučíme se se školáky formou zahradní slavnosti
 • jezdíme na týdenní pobyty na hory (v zimě i před létem

Celý personál mateřské školy se snaží pracovat ve smyslu hesla

„Pomoz mi tak,abych to dokázal sám“.

Pokud máte doma dítě s handicapem a chcete, aby vyrůstalo v kolektivu dětí, který není možný doma nahradit a naše nabídka vás zaujala, přijďte mezi nás ...Foto

Zřizovatelem MŠ je Středočeský kraj, jsme jeho příspěvkovou organizací.