Logo

Foto
Včelky
Foto
Motýlci
Foto
Berušky
Mateřská škola speciální

Informace pro rodiče

Provoz MŠ 6.30 - 16.00 hodin

 • Rodiče přivádějí děti do mateřské školy do 8,00 hodin
 • Odchod dětí z mateřské školy je obvykle:
  - po obědě od 12,15 hod do 12,30 hod
  - po odpočinku od 14,15 hod do 16,00 hod
  - dále pak dle potřeby rodičů (vždy po dohodě s učitelkou)

Odhlašování obědů: tel. 602 613 940    nejpozději do 7:30 hod. dne absence


Stravné

 • děti 3-6 leté:    46Kč
 • děti 7 leté        49Kč

 • Uklízečky: Radka Vítková a Petra Svobodová 
 • Kuchařka: Jana Bláhová
 • Vedoucí školní jídelny: Bc. Denisa Sasková

Potřebné vybavení

 • obuv na přezutí, pyžamo, náhradní spodní prádlo
 • náhradní oblečení na zahradu (teplák. souprava, tenisky, gumáky, pláštěnka)
 • vše označené jménem nebo značkou.

Dopravní spojení

 • naší výhodou je dopravní dostupnost MHD linkou A - zastávka Škoda 3. vrátnice
 • pro krátkodobé parkování rodičů jsou k dispozici 3 reservé místa před školkou

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

 1. Žádost rodičů – přihláška
 2. Doporučení obvodního pediatra
 3. Doporučení, na základě vyšetření, SPC či PPP.
 • O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě prostudování výše uvedených dokumentů.
 • O přijetí či nepřijetí ředitelka školy informuje rodiče zasláním „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ" v rámci správního řízení.
 • Pokud by byl počet přihlášených dětí větší než možný počet k přijetí, budou upřednostněny děti 5 - 6 leté.
 • Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na zkušební dobu 3 měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po dohodě se zřizovatelem a po předchozím upozornění zástupce dítěte jestliže

 1. Dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází
 2. Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě nebyla úspěšná
 3. V průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra, PPP či SPC
 4. Na základě vlastní žádosti zákon. zástupce dítěte