Logo

Foto
Včelky
Foto
Motýlci
Foto
Berušky
Mateřská škola speciální

Režim dne

 • Rodiče přivádějí děti do mateřské školy do 8,00 hodin
  - jinou dobu příchodu si domluví s učitelkou.
 • Odchod dětí z mateřské školy je obvykle:
  - po obědě od 12,15 hod do 12,30 hod
  - po odpočinku od 14,15 hod do 16,00 hod
  - dále pak dle potřeby rodičů (vždy po dohodě s učitelkou).
Co děláme během dne
6:30 - 8:05 scházení dětí, hra dětí, SC včelky a motýlci
6:30 - 8:20 scházení dětí, hra dětí, SC berušky
8:05 - 8:35 ranní cvičení, hygiena včelky a motýlci
8:20 - 8:45 ranní cvičení, hygiena berušky
8:35 - 8:50 svačina včelky a motýlci
8:45 - 9:00 svačina berušky
8:50 - 11:30 hry, řízená činnost, pobyt venku, ...
11:30 - 12:15 hygiena, oběd
12:15 - 14:00 klidová činnost, IP, logopedie, diagnostika, otužování
14:00 - 14:30 TV chvilky, hygiena, odpolední svačina
14:30 - 16:00 hry, IP, pobyt na školní zahradě

Činnosti během dne

 • Hry - volné spontánní hry s hračkami, motivované hry na různé náměty, řízené hry s pravidly, tvořivé a pracovně výtvarné činnosti, tělovýchovné činnosti, hudební chvilky,…
 • SC - jazyková cvičení, logopedie, smyslová cvičení, rytmizace slov, grafomotorika,…
 • Svačina, oběd - správné stolování, návyky správné hygieny, základy společenského chování, postupné zapojování dětí do prací souvisejících se stolováním.
 • Odpočinek - klidný průběh, poslech písní, pohádek, procvičování drobných pracovních dovedností.